66. Težački / Livanjski, 100 g

Livanjski sir

67. Paški 100 g

Paški sir

68. Lečevaćki 100 g

Lečevački sir

69. Izbor sireva, 100 g

Jelo logotip Gašpić