Restoran “Gašpić”

Hektorovićeva 38, Solin

tel: 021/260-751
fax: 021/260-752
mob: 098/320 988
email: bakanalije@st.t-com.hr

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Broj telefona

Adresa

Poruka